tel: +48 790 331 828 / iwi@iwi.org.pl

ZESPÓŁ I PARTERZY

 

Organizatorem projektu był Instytut Wschodnich Inicjatyw.

 

Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał w 2010 roku w Krakowie, by wspierać rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Działania podejmowane w celu promowania i demitologizowania obszaru byłego ZSRR oraz promowania współpracy pomiędzy Wschodem i Zachodem obejmują m.in.: międzynarodowe projekty społeczno-kulturalne, spotkania tematyczne, festiwale, wizyty studyjne, a także szkolenia.

 

Zespół projektowy:

 

Eksperci (konsultacje, konstrukcja narzędzi badawczych, analiza wyników, przygotowanie raportu z badań, recenzje):  dr hab. Stefan Dudra, dr Sylwia Jaskuła, dr Małgorzata Kołaczek, prof. dr hab. Leszek Korporowicz, dr Mirosława Kopystiańska, dr Karolina Kwiecień, mgr Karolina Radłowska, mgr Agnieszka Słomian, dr hab. Małgorzata Smorąg-Rózycka, dr Aleksandra Synowiec.

 

Koordynator projektu: mgr Marcin Zybała.

 

Koordynatorzy badań loklanych: dr Katarzyna Jarecka-Stępień (grupa karaimsko-tatarska), mgr Monika Linca i mgr Jacek Jaciubek (grupa romska), mgr Anna Wilk (grupa łemkowska).

 

Badacze terenowi: Magdalena Bernat, Małgorzata Czyżowska, Agnieszka Dobrzańska, Piotr Koźmiński, Agata Kupracz, Paulina Latoń, Małgorzata Łabuz, Tomasz Mazurek, Barbara Migut, Paulina Mostek, Aleksandra Podlaska, Małgorzata Porębska, Magdalena Sobczyk, Piotr Żulikowski.

 

Korekta, skład i grafika raportu: Pracownia graficzna DoLasu.

 

Podczas realizacji projektu nawiązano współpracę z Instytutem Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Obserwatorium Kultury 2015"